Regulamin sklepu

Niniejszy regulamin obowiązuje od 01 pazdziernika 2021r.

 

I. Warunki ogólne

1. Umowa zawierana pomiędzy kupującym, a sprzedającym występuje w języku polskim zgodnie z polskim prawem oraz obowiązującym regulaminem.

2. Sklep internetowy, znajdujący się na stronie internetowej pod adresem www.ego2.pl umożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem Internetu.

3. Sklep www.hurt-ego2.pl jest prowadzony przez firmę:

EcoTerm
Adam Ruchalski
Os. Kaszubskie 1/21
84-200 Wejherowo
NIP: 588-182-20-63
Numer Wpisu Ewidencji Działalności Gospodarczej: 12005/2008 prowadzonej przez prezydenta miasta Wejherowo.
Numer Regon: 220639393


Dane kontaktowe:

4. Adres pocztowy:

EcoTerm, Adam Ruchalski
ul. Wejherowska 40
84-242 Luzino/Robakowo

5. Adres poczty elektronicznej: biuro@ecoterm.pl

6. Numer telefonu do Biura Obsługi Klienta: +48 530 034 701, czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 do 15:00. (opłata jak za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Klient).

7. Zakup w sklepie internetowym www.ego2.pl oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

 

II  Definicje

Ilekroć w niniejszym Regulaminie użyte są wymienione poniżej terminy należy przez nie rozumieć:

1) Sklep internetowy – sklep internetowy prowadzony przez Ecoterm dostępny na stronie internetowej pod adresem www.hurt-ego2.pl

2) Klient – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, a posiadająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu związanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

3) Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

4) Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, złożone za pośrednictwem Sklepu internetowego, określające: rodzaj i ilość towaru znajdującego się w asortymencie Sklepu internetowego w chwili składania zamówienia, sposób zapłaty, sposób dostarczenia towaru, miejsce wydania towaru oraz dane Klienta

5) Sprzedający –  osoba fizyczna prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą – firma EcoTerm Adam Ruchalski.

6) Adres pocztowy– Ecoterm Adam Ruchalski, ul. Wejherowska 40, 84-242 Luzino/Robakowo , Polska.

7) Kupujący – patrz Klient.

8) Konsument – patrz Klient.

 

III. Procedura składania i realizacji zamówień

1. Zawarcie umowy z kupującymi następuję z chwilą złożenia zamówienia.

2. Potwierdzenie oraz utrwalenie wszystkich istotnych postanowień umowy w celu uzyskania dostępu do tych informacji w przyszłości, nastąpi poprzez wysłanie na wskazany podczas rejestracji konta adres e-mail: zamówienia, niniejszego regulaminu, informacji wraz z formularzem odstąpienia od umowy.

3. By można było poprawnie przeprowadzić procedurę zamówienia, konieczne będzie założenie konta użytkownika, dzięki któremu można także obserwować status realizacji zamówienia. W celu dokonania zakupu należy wykonać poniższe kroki:

   a) dodać produkt do koszyka

   b) przejść do zakładki „realizuj”

   c) podać wskazany adres dostawy

   d) wybrać dostępny sposób wysyłki: odbiór osobisty, poczta polska list ekonomiczny, poczta polska list   priorytetowy, poczta polska list za pobraniem, InPost paczkomaty24, wysyłka kurierem UPS.

   e) wybrać odpowiednią formę zapłaty: PayPal, przelewy24, przelew bankowy, płatność przy odbiorze.

   f) potwierdzić zakup za pomocą przycisku „potwierdzam zakup”

   g) dokonać zapłaty zgodnie z wybraną metodą płatności

   h) po dokonaniu płatności za pomocą systemu Paypal lub Przelewy24 należy wcisnąć przycisk „powrót do sklepu” w celu dokończenia procesu realizacji zamówienia.
   i) przy wyborze formy zapłaty „przelew bankowy” zostanie wysłana wiadomość na adres mail z danymi oraz kwotą do zapłaty.

   j) przy wyborze formy płatności „za pobraniem” zostanie wysłana wiadomość na adres mail, w której będzie zawarta informacja z kwotą, którą należy uiścić podczas odbioru towaru.

4. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie danych teleadresowych wraz z poprawnym, istniejącym adresem e-mail i numerem telefonu pod którym będzie potwierdzić złożenie zamówienia.

5. Zamówienie można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone w dni robocze po godz. 13:00, w soboty, niedzielę oraz święta – będą realizowane następnego dnia roboczego lub w terminie nie dłuższym niż 2 dni od momentu otrzymania potwierdzenia wpływu płatności.

6. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację złożonego zamówienia, firma ECOTERM zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia – o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Zamawiającego.

7. Zamówienia w których nieprawidłowo wypełniono dane teleadresowe (nieistniejący e-mail, lub brak telefonu) nie będą rozpatrywane.

8. Firma ECOTERM zastrzega sobie prawo do wstrzymania zamówień wzbudzających wątpliwości.

9. Ceny towarów znajdujących się w sklepie internetowym www.ego2.pl są podane w złotych polskich. Ceny produktów  nie zawierają kosztów dostawy.

10. Firma ECOTERM wystawia paragon lub fakturę VAT na zakupiony towar. Aby otrzymać fakturę VAT należy poprawnie wypełnić dane firmy wraz z numerem NIP.

 

IV. Ochrona danych osobowych i bezpieczeństwo zakupów 

1. Dane osobowe przekazywane nam przez klientów internetowego sklepu www.hurt-ego2.pl są przetwarzane przez firmę EcoTerm Adam Ruchalski zarejestrowaną w Wejherowie przy Os. Kaszubskim 1/21.

Powierzone dane osobowe, są wykorzystywane wyłącznie w celu:

a) realizacji umowy

b) jeśli klient wyrazi na to zgodę, w celu informowania o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez sklep www.hurt-ego2.pl

2. Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom dla celów marketingowych.

3.  Każdy klient po zarejestrowaniu się na stronie sklepu www.hurt-ego2.pl ma wgląd do swoich danych oraz może je zmieniać. Powierzone nam dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa.

4. Za bezpieczeństwo danych przy płatnościach online odpowiada zewnętrzna firma – (www.przelewy24.pl) Dialcom24 Sp. z o.o. (realizująca płatności online na stronie sklepu: www.hurt-ego2.pl), z siedzibą przy ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, KRS 0000306513.

 

V. Reklamacje

1. Ecoterm na podstawie art. 558 §1 Kodeksu cywilnego całkowicie wyłącza odpowiedzialność wobec Klientów niebędących Konsumentami z tytułu wad fizycznych i prawnych (rękojmia).

2. Wszystkie oferowane produkty są nowe, nie używane. Na każdy produkt (objęty gwarancją – patrz opis produktu) wystawiamy pisemną gwarancję.

   a) okres obowiązywania gwarancji rozpoczyna się z dniem otrzymania produktu przez kupującego

   b) produkty mające charakter osobisty i jednorazowy wyłączone są z gwarancji

   c) atomizery oraz baterie mające charakter eksploatacyjny których cykl użytkowania jest ograniczony mają gwarancję na okres 3 miesięcy

   d) wszystkie pozostałe produkty objęte są 2-letnią gwarancją

 

3. Gwarancja jest ważna wyłącznie z oryginalnym dowodem zakupu lub kartą gwarancyjną dołączoną do zakupionego towaru lub dowolnym innym dowodem zakupu który jednoznacznie potwierdza, iż nabyto towar w sklepie internetowym www.ego2.pl.

4. Nie są objęte gwarancją uszkodzenia powstałe z przyczyn zewnętrznych, takich jak: urazy mechaniczne, zanieczyszczenia, zalania lub eksploatacja niezgodna z przeznaczeniem. Nabywca traci prawo gwarancyjne  w przypadku dokonania nieautoryzowanych napraw lub zmian w konstrukcji oraz modyfikacji towaru np.(poprawiania knotów, przepalania grzałek w atomizerach). Nie podlegają gwarancji elementy uszkodzone w wyniku naturalnego zużycia towaru.

5. Każdy reklamowany produkt powinien zostać odesłany na adres pocztowy firmy podany na wstępie niniejszego regulaminu. Na rozpatrzenie reklamacji zastrzegamy sobie 14 dni od daty otrzymania produktu. Kupujący jest zobowiązany na dostarczenie we własnym zakresie reklamowanego przedmiotu do siedziby naszej firmy na poniższy adres:

EcoTerm, Adam Ruchalski
ul. Wejherowska 40
84-242 Luzino/Robakowo.

6. Firma EcoTerm nie pokrywa kosztów odesłania towaru przez klienta.

7. Klient jest zobowiązany do pisemnego zgłoszenia reklamacji  za pomocą poczty elektronicznej (biuro@ecoterm.pl) bądź tradycyjnej (adres pocztowy). Reklamacja powinna zawierać:

   a) dane składającego reklamację (imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres mailowy)

   b) numer zamówienia lub inny dowód zakupu – który jednoznacznie potwierdza, iż nabyto towar w sklepie internetowym www.ego2.pl

   c) przyczynę reklamacji

 

VI. Odstąpienie od umowy

1. Kupujący ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyny w terminie 14-u dni od daty otrzymania produktu. Podstawa prawna: ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.)

2. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą, a strony zobowiązane są do zwrotu wzajemnych świadczeń.

3. Klient może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy w dowolny sposób. Zalecane jest jednak skorzystanie z formy pisemnej, która ułatwi stronom zarówno obliczenie terminów na zwrot wzajemnych świadczeń, jak i samo wykazanie faktu złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Skorzystać można z poczty elektronicznej (biuro@ecoterm.pl) bądź tradycyjnej (adres pocztowy). 

4. Klient ma obowiązek zwrócić zakupiony towar niezwłocznie nie później niż w ciągu 14 dni od dnia w którym złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy, chyba że sprzedawca sam zaproponował, że towar odbierze.

5. Sprzedający zobowiązuje się niezwłocznie, nie później niż w terminie 14-u dni do zwrotu kosztów zakupu od dnia otrzymania przez przedsiębiorcę oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy.

6. Sprzedawca zastrzega możliwość odroczenia terminu ZWROTU PŁATNOŚCI do czasu otrzymania i oceny stanu zwracanego towaru.

7. Firma Ecoterm zobowiązuje się do zwrócenia wartości zakupionych produktów w całości. Jeżeli kupujący wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy dostępny w naszym sklepie, zwrócona zostanie najtańsza wartość formy wysyłki.

8. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu (czyli koszt odesłania Produktu do Sprzedawcy).

9. Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Kupującego użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inny sposób płatności.

10. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

11. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje kupującemu w przypadku towaru, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu. W szczególności dotyczy to wszystkich oferowanych przez naszą firmę płynów takich jak: liquidy, bazy, aromaty.

 

VII. Postanowienia końcowe.

1. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Kupującego. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne.

Back to Top
error: Content is protected !!
Produkt został dodany do Twojego koszyka